Matematyka w internecie

Tradycja polskich serwisów edukacyjnych poświęconych matematyce jest już przeszło 20-letnia. Co roku pojawia się wiele nowych serwisów napędzanych albo entuzjazmem twórców, albo kapitałem dużych wydawnictw edukacyjnych. Niestety większość z tych serwisów nie wytrzymuje próby czasu i albo znikają całkowicie, albo z czasem popadają w zapomnienie.

Tak też bywało z różnymi serwisami matematycznymi funkcjonującymi pod adresem matematyka.org. Funkcjonowały tu kiedyś naprawdę fajne serwisy, ale

  • zmiany w edukacji (likwidacja gimnazjów)
  • zmiany techniczne w sposobie tworzenia i funkcjonowania stron internetowych
  • wypalenie entuzjazmu twórców

doprowadziły do sytuacji, że funkcjonujące tu dawniej serwisy faktycznie przestały istnieć.

Niezbyt ciekawa jest też sytuacja serwisów funkcjonujących pod szyldami wydawnictw edukacyjnych. Niestety standardem stało się, że serwisy te nie udostępniają żadnych treści w domenie publicznej, więc de facto są bezwartościowe z punktu widzenia anonimowego użytkownika internetu.

Tak powstała idea przygarnięcia tego miejsca w internecie i stworzenia dodatkowej przestrzeni poświęconej nauce i nauczaniu matematyki. Będziemy tu jednak koncentrować się na materiałach dostępnych w domenie publicznej, czyli takich, które faktycznie stanowią wartość dodaną w polskim systemie edukacji.

Z tego punktu widzenia bezkonkurencyjna jest strona zadania.info, która zawiera kilkadziesiąt tysięcy w pełni rozwiązanych zadań, zestawy zadań, poradniki matematyczne i wiele innych. Z doświadczenia wiem, że ta strona wychowała już całe pokolenia maturzystów i trudno z nią konkurować.

Nie będziemy więc konkurować z istniejącymi serwisami, tylko będziemy zamieszczać uzupełniające informacje przydatne dla osób, które matematyki dopiero się uczą, jak i dla tych, którzy już uczą innych.